Shota Dighmelashvili

Shota Dighmelashvili


Editor, Forbes Georgia


შოთა დიღმელაშვილი არის ფორბს ჯორჯიას მთავარი რედაქტორი, აგრეთვე ფლანგვის დეტექტორის მთავარი რედაქტორი.